Gambler's Fallacy

Det går med bara några få ord att förklara ordet Gambler's Fallacy och förklaringen är spelarens villfarelse. Villfarelsen ligger i det att vid spel där slumpen avgör utfallet och det inte går att påverka över huvud taget så tror många spelare att ett och samma utfall inte kan ske hur många gånger som helst. Om du singlar slant så kan utfallet krona bara ske ett fåtal gånger, sedan måste utfallet bli klave. Förmodandet om detta är helt felaktigt och beror enbart på spelarens villfarelse.

Roulette är ett bra exempel på villfarelsen

Ett vanligt spel i roulette är att man spelar på rött eller svart. Risken att förlora är då inte så stor men å andra sidan blir vinsten inte heller särskilt stor. Risken att förlora och chansen att vinna är ungefär 50/50. Lite mindre då facket med en nolla finns i europeisk roulette. Spelet på en färg ger alltså inte så stor vinst men är roligt då man troligen kan spela länge innan spelkassan tryter. Ska man då hålla fast vid den färg man börjat spela på eller ska man byta färg allt efter spelet fortgår? Svaret är ett det faktiskt inte spelar någon roll.

Ett klassiskt exempel

Det hände sig att vid casinot i Monte Carlo, den 18:e augusti 1913 att spelet på rouletten tog sig märkliga former. Kulan landade på svart färg 10 gånger i rad, ja 15 gånger och 20 gånger. För varje gång satsade fler och fler gäster på casinot på röd färg. Snart fanns det ingen plats på den gröna filten på roulettebordet för fler marker i den röda boxen. Faktum är att kulan landade i ett svart fack hela 26 gånger i följd.

Varför satsade man inte på svart då?

Då man står inför valet att satsa på ett utfall där två utfall är lika sannolika så tror många att slumpen har ett minne och att om det blir det ena utfallet några gånger så "måste" det andra utfallet komma upp. Det är en villfarelse.

I roulette blir det extra tydligt då det ibland blir långa serier med samma utfall och det faktiskt beror på slumpen, det vill säga att rouletthjulet inte är skevt eller riggat med magneter eller liknande.

Spelsystem som bygger på denna villfarelse

Det finns flera spelsystem i roulette som absolut inte garanterar vinst men som är roliga att använda då det ger lite struktur åt spelet. Ett av dessa är Martingale-systemet. Systemet går ut på att man vid förlust dubblar sin insats (på rött eller svart) och vid vinst börjar om igen med en serie satsningar enligt samma system. Det fungerar bra i början av satsningen men man inser snart att om samma sak skulle ske som beskrivs ovan går det åt pipsvängen. Serien blir vid upprepade förluster satsningar som 1-2-4-8-16-32-64-128 och så vidare. Detta var efter åtta förluster vilket inte alls är osannolikt att inträffa. Nu har alla casinon en övre gräns för hur mycket du får satsa så även om du har en enorm spelkassa så innebär detta system att du förlorar i alla fall.